اخبار
شماره: 228
1395/01/07 - 11:54
سقف برداشت از عابر بانک های مهر اقتصاد 5 میلیون ریال شد

بانک مهر اقتصاد برداشت وجه از عابر بانک های خود را تا مبلغ 5 میلیون ریال افزایش داد. به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد این بانک همراستا با سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برداشت وجه از عابر بانک های خود را تا مبلغ 5 میلیون ریال افزایش داد. مشتریان گرامی می توانند از تمامی 800 دستگاه عابر بانک مهر اقتصاد در سراسر کشور تا مبلغ 5 میلیون ریال وجه نقد دریافت کنند.
حق انتشار محفوظ است ©