اخبار
شماره: 200
1394/10/29 - 02:03
توجه به بهداشت اعتباری از هدر رفت منابع جلوگیری می کند

معاون اعتبارات وامور بین الملل بانک مهر اقتصاد در همایش مدیران و روسای شعب استان سمنان گفت: توجه به ارکان بهداشت اعتباری از ایجاد مطالبات و هدر رفت منابع در بانک جلوگیری می کند.

 

معاون اعتبارات وامور بین الملل بانک مهر اقتصاد در همایش مدیران و روسای شعب استان سمنان گفت: توجه به ارکان بهداشت اعتباری از ایجاد مطالبات و هدر رفت منابع در بانک جلوگیری می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک مهراقتصاد استان سمنان، ایرج نیک اختر - معاون اعتبارات و امور بین الملل بانک -  در این همایش که با محوریت تشریح طرح ارتقاء سودآوری برگزار شد، گفت: موفقیت هر سازمانی حاصل تلاش و خرد جمعی کارکنان آن می باشد لذا هر چه تلاش و برنامه ریزی هوشمندانه تر باشد رسیدن به اهداف و برنامه ها آسانتر خواهد شد.

نیک اختر تصریح کرد: رشد منابع بانک ارتباط مستقیم با نگاه مجموعه به نیروی انسانی دارد در نتیجه هر چه این رابطه عاطفی بین مجموعه با همکاران قویتر و مستحکم تر باشد، موفقیت ها بیشتر خواهد بود.

وی رعایت بهداشت اعتباری را یک اصل مهم در بانک ها و موسسات مالی عنوان کرد و گفت: چنانچه همه همکاران در زمان فروش خدمات و ارائه تسهیلات به ارکان بهداشت اعتباری و اعتبارسنجی توجه کنند به طور قطع و یقین از ایجاد مطالبات و هدر رفت منابع در بانک جلوگیری می شود.

معاون اعتبارات و امور بین الملل منابع نزد بانک ها را امانات سپرده گذاران دانست و گفت: باید تلاش کنیم تا به عنوان وکیل سپرده گذاران و سهامداران این منابع را در چارچوب قوانین شرع مقدس و در مسیر تولید و رشد و شکوفائی جامعه بکار گیریم.

نیک اختر در پایان از اصلاح ساختار و ارکان اعتباری بانک مهر اقتصاد و توجه به سیستم رتبه بندی مشتریان در آینده نزدیک خبر داد.

در ادامه، حسین زندی مقدم - رئیس اداره امور شعب استان سمنان در این همایش گفت: کاهش مطالبات معوق و تحقق بودجه کاهشی معوقات و برنامه پیش بینی شده برای جذب منابع و خدمات نوین از برنامه های پیش روی استان می باشد.

وی گفت: استان سمنان با همکاری کارکنان پر تلاش، متعهد و ارزشی خود توانسته با رشد 18 درصدی نسبت به سال گذشته بیش از یک صد میلیارد تومان منابع جذب و بالغ بر یکصد و پنجاه میلیارد تومان تسهیلات در ده ماهه نخست سال جاری پرداخت کند.
A 4
حق انتشار محفوظ است ©