اطلاع رسانیbreadcrumb separatorمناقصه و مزایدهbreadcrumb separatorمناقصه های فعلی
 عنواندسته‌بندیتوضیحات تاریخ ایجادتعداد دانلود
ساخت شعبه قروه درجزیناستان همدانخاتمه یافتهدانلود1397/05/210
ساخت شعبه نور آباد ممسنی استان فارسخاتمه یافتهدانلود1397/09/050
ساخت شعبه شهید پروانه سبزواراستان خراسان رضویخاتمه یافتهدانلود1397/05/290
ساخت شعبه کامیاراناستان کردستانخاتمه یافتهدانلود1397/09/210
ساخت شعبه گله داراستان فارسخاتمه یافتهدانلود1395/08/030
ساخت شعبه مشکین شهربانک مهراقتصادخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
ساخت شعبه ولیعصر(عج)تبریزاستان آذربایجان شرقیخاتمه یافتهدانلود1396/04/240
ساختمان شعبه آستارااستان گیلانخاتمه یافته دانلود1394/12/160
ساختمان شعبه اردکاناستان یزدخاتمه یافته دانلود1394/12/160
ساختمان شعبه بانهاستان کردستانخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
ساختمان شعبه تفتاستان یزدخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
ساختمان شعبه چهار راه بانکاستان لرستانخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
ساختمان شعبه رامسراستان مازندرانخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
ساختمان شعبه رامیاناستان گلستانخاتمه یافته دانلود1394/12/160
ساختمان شعبه شهدای کاشاناستان اصفهانخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
ساختمان شعبه شهدای کنگاناستان بوشهرخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
ساختمان شعبه شهدای کوهدشتاستان لرستانخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
ساختمان شعبه شهید میر حسینیاستان سیستان و بلوچستانخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
ساختمان شعبه عباس آباداستان مازندرانخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
ساختمان شعبه عجب شیراستان آذربایجان شرقیخاتمه یافته دانلود1394/12/160
ساختمان شعبه غدیر استان تهرانخاتمه یافته دانلود1394/12/160
ساختمان شعبه فسااستان فارسخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
ساختمان شعبه فلاورجاناستان اصفهان خاتمه یافته دانلود1394/12/160
ساختمان شعبه فومناستان گیلانخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
مناقصه ساخت شعبه نیریز فارساستان فارسخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
ساختمان شعبه سایپااستان تهرانخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
اجرا و ساخت شعبه جیاستان اصفهانخاتمه یافتهدانلود1395/12/220
ساخت شعبه فراشبنداستان فارسخاتمه یافتهدانلود1395/09/060
ساخت شعبه شادگان اهوازاستان خوزستانخاتمه یافتهدانلود1396/03/270
اجرا و ساخت شعبه مسجد سید استان اصفهانخاتمه یافتهدانلود1395/12/220
اجرای کارهای ساختمانی تخریب وتخلیه و اماده سازی ساختمان ملکی شعبه بیله سوار طبق قرارداد طرفیناستان اردبیلخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
اجرای کارهای ساختمانی،تخریب و تخلیه و آماده سازی ساختمان ملکی شعبه خلخال طبق نقشهاستان اردبیلخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
احداث پروژه شعبه شیخ صدوق اصفهاناستان اصفهانخاتمه یافته دانلود1394/12/160
احداث ساختمان شعبه ساریاستان مازندارنخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
احداث ساختمان شعبه امام خمینی (ره) استان گلستانخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
احداث ساختمان شعبه خوانساراستان اصفهانخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
احداث ساختمان شعبه شیرواناستان خراسان شمالیخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
احداث ساختمان شعبه صفاشهر استان فارسخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
احداث ساختمان شعبه گلستاناستان اصفهانخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
احداث ساختمان شعبه مرکزی ایلام استان ایلامخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
احداث شعبه بندر انزلی و طبقات فوقانیاستان گیلانخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
احداث شعبه و ساختمان اداره کل امورشعب استان هرمزگاناستان هرمزگانخاتمه یافتهدانلود1395/10/250
انجام عملیات ساخت ساختمان سرپرستی استان کرماناستان کرمانخاتمه یافتهدانلود1395/06/310
انجام عملیات ساخت شعبه زند اهوازاستان خوزستانخاتمه یافتهدانلود1395/07/100
انجام عملیات ساخت شعبه مهاجراناستان مرکزیخاتمه یافتهدانلود1395/09/130
پروژه عمرانی شعبه هامونبانک مهر اقتصادخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
ساخت ساختمان شعبه گلوگاهاستان مازندرانخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
ساخت شعبه بندر لنگهاستان هرمزگانخاتمه یافتهدانلود1397/10/290
ساخت شعبه تاکستاناستان قزوینخاتمه یافتهدانلود1397/05/160
ساخت شعبه جم استان بوشهرخاتمه یافتهدانلود1396/02/300
ساخت شعبه جم بوشهراستان بوشهرخاتمه یافتهدانلود1396/04/200
ساخت شعبه دشتستانبانک مهراقتصادخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
مناقصه ساختمان شعبه پارس آبادبانک مهر اقتصادخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
مناقصه نیروهای شرکتیبانک مهر اقتصادخاتمه یافتهدانلود1394/12/160
طراحی سایت