طراحی سایت
  بانکداری نوینbreadcrumb separatorخدمات الکترونیکbreadcrumb separatorمسدود نمودن کارت با عابر بانک
مسدود نمودن کارت با عابر بانک

مسدود نمودن کارت با عابر بانک

کلیه دارندگان کارت های بانک مهر اقتصاد می توانند جهت مسدود نمودن این کارتها در طول شبانه روز از دستگاه های خودپرداز بانک استفاده نمایند.

  • با در دست داشتن شماره کارت خود به یکی از دستگاه های خودپرداز بانک مهر اقتصاد مراجعه فرمایید. (شماره کارت در پاکت اهداء کارت موجود می باشد)
  • کلیک ثبت را دوبار پشت سرهم فشار دهید
  • از منوی نمایش داده شده گزینه مسدود نمودن کارت را انتخاب فرمایید
  • شماره کارت خود را وارد نموده و کلید ثبت را فشار دهید
  • رمز کارت را وارد نموده و مجددا کلید ثبت را فشار دهید