طراحی سایت
  اطلاع رسانیbreadcrumb separatorمناقصه و مزایدهbreadcrumb separatorمزایده های فعلی

مزایده املاک 


جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 8989-021 تماس حاصل فرمائید

جستجو

 به: 

جستجو

  
مرتب سازي براساس:
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : سبزوار
 • کاربری : مسکونی
 • عرصه: 201
 • اعیان: 232
 • قیمت : 2,830,000,000 ریال
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • کاربری : مسکونی
 • عرصه: 33.09
 • اعیان: 70.37
 • قیمت : 1,700,000,000 ریال
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : درگز
 • کاربری : مسکونی
 • عرصه: 270
 • اعیان: 113
 • قیمت : 1,250,000,000 ریال
 • استان : خراسان جنوبی
 • شهر : بیرجند
 • کاربری : مسکونی
 • عرصه: 320/50
 • اعیان: 60/34
 • قیمت : 850,000,000 ریال
 • استان : خراسان جنوبی
 • شهر : بیرجند
 • کاربری : مسکونی
 • عرصه: 95/50
 • اعیان:
 • قیمت : 530,000,000 ریال
 • استان : کهکلیویه و بویر احمد
 • شهر : سوق
 • کاربری : مسکونی
 • عرصه: 306/81
 • اعیان: 144
 • قیمت : 534,000,000 ریال
 • استان : کرمان
 • شهر : كرمان
 • کاربری : مسکونی،تجاری
 • عرصه: 242
 • اعیان: 1623
 • قیمت : 41,510,000,000 ریال
 • استان : قم
 • شهر : قم
 • کاربری :
 • عرصه: 46874/5
 • اعیان: فاقد اعیان
 • قیمت : 56,249,400,000 ریال
 • استان : قم
 • شهر : قم
 • کاربری : مسکونی
 • عرصه: 162.55
 • اعیان: 162.55
 • قیمت : 3,750,000,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • عرصه: مشاع
 • اعیان: 473/6
 • قیمت : 14,938,500,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • عرصه: مشاع
 • اعیان: 71/20
 • قیمت : 2,349,600,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • عرصه: مشاع
 • اعیان: 234/30
 • قیمت : 7,728,000,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • عرصه: مشاع
 • اعیان: 231
 • قیمت : 7,174,000,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • عرصه: مشاع
 • اعیان: 104/5
 • قیمت : 3,448,500,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • عرصه: مشاع
 • اعیان: 112/20
 • قیمت : 3,702,600,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • عرصه: مشاع
 • اعیان: 101/25
 • قیمت : 3,341,250,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • عرصه: مشاع
 • اعیان: 91/20
 • قیمت : 2,918,400,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • عرصه: مشاع
 • اعیان: 108
 • قیمت : 3,456,000,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • عرصه: مشاع
 • اعیان: 71/20
 • قیمت : 2,278,400,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • عرصه: مشاع
 • اعیان: 71/20
 • قیمت : 2,278,400,000 ریال
صفحه 1 از 14ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها