طراحی سایت
  وام و تسهیلاتbreadcrumb separatorطرح های با سپرده گذاریbreadcrumb separatorطرح شمیم مهر
طرح شمیم مهر

طرح شمیم مهر

تعریف طرح شمیم مهر

روشی است که شما سپرده گذار محترم، ضمن دریافت سود علی الحساب 14% سالیانه سپرده سرمایه گذاری خود ، می توانید از تسهیلات عقود اسلامی با نرخ سود مناسب بهره مند شوید .

هدف از طراحی طرح شمیم مهر

کمک به تامین منابع مالی مورد نیاز تجار ، تولید کننده و ... که به دنبال حفظ سرمایه نقدی خود بوده و تقاضای تسهیلات عقود اسلامی با نرخ های پائین تر از نرخ های متداول بانکی می باشند .

مزایای طرح شمیم مهر

یکی از مزیت های اصلی طرح شمیم مهر، مشتری علاوه بر دریافت سود علی الحساب 14% سالانه سپرده سرمایه گذاری خود ، می تواند از محل اعتبار سپرده تا سقف 100% تسهیلات بهره مند شود و گواهی سپرده را به عنوان وثیقه ضمانت تسهیلات قرار دهد .

شناسنامه طرح شمیم مهر

ردیف موضوع شرح
1 تاریخ شروع سراسری طرح 1391/11/15
2 نوع سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 5 ساله
3 حداقل مبلغ سپرده گذاری 120.000.000 ریال
4 نرخ سود علی الحساب سپرده 14%
5 حداقل مبلغ تسهیلات 100.000.000 ریال
6 حداقل و حداکثر مدت بازپرداخت اقساط 6 الی 60 ماه
7 نسبت تسهیلات به سپرده تا 100%
8 نرخ سود تسهیلات متناسب با تعداد اقساط تعداد اقساط نرخ سود تسهیلات
تا 24 ماه 16.5%
25 تا 36 ماه 17%
37 تا 48 ماه 17.5%
49 تا 60 ماه 18%
9 شرط ضمانت تسهیلات قرار دادن گواهی (قبض) سپرده
10 نوع تسهیلات عقود مبادله ای / مشارکت
11 نوع عقد -مرابحه -فروش اقساطی مشارکت

مراحل دریافت محصول

مشتری

  • مراجعه به یکی از شعب بانک مهر اقتصاد
  • درخواست افتتاح حساب در طرح شمیم مهر

شعبه بانک

  • تشریح شرایط طرح شمیم مهر
  • تعيين مبلغ تسهيلات قابل تخصیص به شما مشتری گرامی براساس موضوع معامله ، مبلغ سپرده گذاری، مدت سپرده گذاری و اعتبارسنجي اولیه

مشتری

  • افتتاح سپرده سرمایه گذاری در طرح شمیم مهر
  • ارائه مدارک مورد نظر بانک برای دریافت تسهیلات

شعبه بانک

  • اعتبارسنجی نهایی شما مشتری گرامی
  • پرداخت تسهیلات
  • واریز وجه تسهیلات به سپرده شما مشتری گرامی

مشتری

  • برداشت مبلغ تسهیلات و الزاماً مصرف در محل مورد نظر تعیین شده در پرونده تسهیلات برای رعایت مسائل شرعی