طراحی سایت
  وام و تسهیلاتbreadcrumb separatorطرح های با سپرده گذاریbreadcrumb separatorطرح شمیم مهر

طرح شمیم مهر

تعریف طرح

روشی است که شما سپرده گذار محترم، ضمن دریافت سود علی الحساب 14% سالیانه سپرده سرمایه گذاری خود ، می توانید از تسهیلات عقود اسلامی با نرخ سود مناسب بهره مند شوید .

هدف از طراحی طرح شمیم مهر

کمک به تامین منابع مالی مورد نیاز تجار ، تولید کننده و ... که به دنبال حفظ سرمایه نقدی خود بوده و تقاضای تسهیلات عقود اسلامی با نرخ های پائین تر از نرخ های متداول بانکی می باشند .

مزایای طرح شمیم مهر

یکی از مزیت های اصلی طرح شمیم مهر، مشتری علاوه بر دریافت سود علی الحساب 14% سالانه سپرده سرمایه گذاری خود ، می تواند از محل اعتبار سپرده تا سقف 100% تسهیلات بهره مند شود و گواهی سپرده را به عنوان وثیقه ضمانت تسهیلات قرار دهد .

شناسنامه طرح شمیم مهر

ردیف موضوع شرح
1 تاریخ شروع سراسری طرح 1391/11/15
2 نوع سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 5 ساله
3 حداقل مبلغ سپرده گذاری 120.000.000 ریال
4 نرخ سود علی الحساب سپرده 14%
5 حداقل مبلغ تسهیلات 100.000.000 ریال
6 حداقل و حداکثر مدت بازپرداخت اقساط 6 الی 60 ماه
7 نسبت تسهیلات به سپرده تا 100%
8 نرخ سود تسهیلات متناسب با تعداد اقساط تعداد اقساط نرخ سود تسهیلات
تا 24 ماه 16.5%
25 تا 36 ماه 17%
37 تا 48 ماه 17.5%
49 تا 60 ماه 18%
9 شرط ضمانت تسهیلات قرار دادن گواهی (قبض) سپرده
10 نوع تسهیلات عقود مبادله ای / مشارکت
11 نوع عقد -مرابحه -فروش اقساطی مشارکت

مراحل دریافت محصول

مشتری

  • مراجعه به یکی از شعب بانک مهر اقتصاد
  • درخواست افتتاح حساب در طرح شمیم مهر

شعبه بانک

  • تشریح شرایط طرح شمیم مهر
  • تعيين مبلغ تسهيلات قابل تخصیص به شما مشتری گرامی براساس موضوع معامله ، مبلغ سپرده گذاری، مدت سپرده گذاری و اعتبارسنجي اولیه

مشتری

  • افتتاح سپرده سرمایه گذاری در طرح شمیم مهر
  • ارائه مدارک مورد نظر بانک برای دریافت تسهیلات

شعبه بانک

  • اعتبارسنجی نهایی شما مشتری گرامی
  • پرداخت تسهیلات
  • واریز وجه تسهیلات به سپرده شما مشتری گرامی

مشتری

  • برداشت مبلغ تسهیلات و الزاماً مصرف در محل مورد نظر تعیین شده در پرونده تسهیلات برای رعایت مسائل شرعی
طراحی سایت