رویان مهر

         تعریف سپرده سرمایه گذاری رویان مهر       

 

         حسابی است که شما مشتری گرامی با سپرده گذاری در آن ، وجوه خود را به قصد سرمایه گذارى  نزد بانک قرار داده تا به صورت ماهانه ( علی الحساب)

         سود سرمایه گذاری خود را دریافت نمائید .

 

         انواع سپرده های سرمایه گذاری رویان مهرردیف

نوع سپرده سرمایه گذاری

نرخ سود علی الحساب

قابلیت افتتاح حساب

1

روزشمار عادی ( با قابلیت دریافت و پرداخت )

10%

دارد

2

کوتاه مدت 4 ماهه

-

ندارد

3

کوتاه مدت 6 ماهه

-

ندارد

4

کوتاه مدت 9 ماهه

-

ندارد

5

بلند مدت یکساله

15%

دارد

6

بلند مدت دو ساله

-

ندارد

7

بلند مدت سه ساله

-

ندارد

8

بلند مدت چهار ساله

-

ندارد

9

بلند مدت پنج ساله

-

ندارد

 

 مراحل افتتاح سپرده سرمایه گذاری رویان مهر 


1)      مشتری


-        مراجعه به یکی از شعب بانک مهر اقتصاد

-        درخواست افتتاح سپرده سرمایه گذاری رویان مهر


2)     شعبه بانک


-        تشریح شرایط سپرده های قابل افتتاح به متقاضی


3)    مشتری


-        ارائه مدارک لازم بانک برای افتتاح حساب


4)    شعبه بانک 


-         افتتاح سپرده سرمایه گذاری براساس درخواست مشتری 

-        ارائه دفترچه حساب سپرده سرمایه گذاری روزشمار یا گواهی سپرده کوتاه مدت یا بلند مدت به مشتری

نرم افزار مشاوره مالی
چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟ مرحله اول /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
مرحله دوم /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
مرحله سوم /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.