طراحی سایت
  وام و تسهیلاتbreadcrumb separatorطرح های با سپرده گذاریbreadcrumb separatorطرح سرو مهر (خرید دین)

 

 تعریف طرح سرو مهر(خرید دین) :

روشی است که شما صاحبان بنگاه های اقتصادی محترم ( به خصوص تولید کننده های داخلی )، می توانید چک های مدت داری را که در ازای فروش کالا از مشتریان خود دریافت نموده اید ، به بانک ارائه نموده و وجه نقد دریافت نمائید .


 هدف طرح سرو مهر بانک مهر اقتصاد :

سهولت بنگاه ها برای تامین منابع مالی و سرمایه در گردش مراحل دریافت محصول :

1)      مشتری ( بنگاه اقتصادی ) :


-        مراجعه به یکی از شعب بانک مهر اقتصاد و درخواست طرح سرو مهر

-        ارائه مدارک مورد نظر به بانک برای انعقاد قرارداد طرح


2)     شعبه بانک :


       -       اعتبارسنجی بنگاه

       -       تعيين مبلغ اعتبار برای بنگاه براساس اعتبارسنجي

       -       تشکیل پرونده تسهیلات مطابق ضوابط

3)    مشتری :


-        افتتاح سپرده ویژه طرح سرو مهر

-        ارایه اسناد تجاری(چک ها) بهمراه مستندات مورد معامله به بانک


4)     شعبه : 


-        اخذ چک و تنزیل آن برای مشتری ( مطابق ضوابط بانک )  

 

شناسنامه طرح سرو مهر

 

ردیف

موضوع

شرح

1

نسبت وثیقه نقدی(سپرده ) به تسهیلات

برای چک های 4 ماه الی 7 ماه : 17%

برای چک های 8 ماه الی 12 ماه : 10%

3

نرخ سود علی الحساب سپرده

0.01%

4

حداقل مدت هر فقره چک مدت دار

4 ماه

5

حداکثر مدت هر فقره چک مدت دار

12 ماه

6

حداقل مبلغ هر فقره چک مدت دار

5.000.000 ریال

7

حداکثر مبلغ هر فقره چک مدت دار

5.000.000.000 ریال

8

نرخ سود تسهیلات

18%

 

حداقل مبلغ هر قرارداد

500.000.000 ریال