آیا میخواهید از بالاترین بازده سرمایه گذاری بهره مند شوید ؟


مشتري گرامي در صورتي که مايل به بهره مندی از بالاترین بازده سرمایه گذاری هستید؛ ميتوانيد متناسب به نياز خود از يکي از طرح هاي ذيل بهره مند گرديد


 

رويان مهر

مشخصات طرح شرح
حداقل مبلغ سپرده براي افتتاح حساب 1.000.000 ريال
نرخ سود-رويان مهر روز شمار 10 % سالانه
نرخ سود - رويان مهر يکساله 15 % سالانه
امکان دريافت پرداخت دارد

کسب اطلاعات بيشتر
 

جاري مهر

مشخصات طرح شرح
ماهيت حساب قرض الحسنه
حداقل مبلغ افتتاح حساب 1.000.000 ريال

کسب اطلاعات بيشتر
طراحی سایت