درباره ماbreadcrumb separatorآشنایی با بانک سپهbreadcrumb separatorافتخارات و دستاوردها

افتخارات و دستاوردها


گواهینامه ایزو 10004و2012

سال اخذ تندیس: 1395

استاندارد بین المللی سنجش رضایت مشتریان
از موسسه بین المللی ICB و LLC

گواهینامه ایزو 10004و2012

سال اخذ تندیس: 1395

استاندارد بین المللی سنجش رضایت مشتریان
از موسسه بین المللی ICB و LLC

گواهی سازمان های دانش برتر

سال اخذ :1393

MAKE 2015
گواهی حضور در چهارمین دوره ارزیابی جهانی سازمان های دانش برتر

تندیس تعاونی سازمانی

سال اخذ :1393

کسب تندیس در دوازدهمین همایش جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی

نشان مبارزه با فساد مالی

سال اخذ تندیس: 1392

تندیس سازمان پاک

سال اخذ تندیس: 1392

از سومین دوره نظام ارزیابی مدیریت سلامت اداری

جایزه ملی تعالی سازمانی

سال اخذ :1393

MAKE 2015
گواهی حضور در چهارمین دوره ارزیابی جهانی سازمان های دانش برتر

تندیس جشنواره ملی انتشارات

سال اخذ :1394

کسب رتبه اول در بخش برنامه های انتشاراتی از دهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

رتبه بندی شرکت های برتر ایران

سال اخذ گواهی: 1394

کسب رتبه سوم در بین بانک های خصوصی و رتبه سیزدهم در بین صد شرکت برتر در نوزدهمین سال رتبه بندی شرکت های برتر

تندیس باشگاه مشتریان

سال اخذ تندیس: 1391

تندیس از نخستین کنفرانس ملی باشگاه مشتریان

تندیس اجلاس رهبران صنعت تجارت و توسعه ملی

سال اخذ :1391

دریافت تندیس اجلاس رهبران صنعت تجارت و توسعه ملی

تندیس شرکت پیشرو در عرصه توسعه ملی

سال اخذ :1390

دریافت تندیس به عنوان یکی از 100 شرکت پیشرو در عرصه توسعه ملی

مدیر برتر 1390

سال اخذ گواهی: 1390

دریافت تندیس از هجدهمین کنگره بین المللی مدیران پیشگام در عرصه مدیریت جهادی

تقدیر نامه مدیریت مالی ایران

سال اخذ تندیس: 1393

اخذ جایزه مدیریت مالی در سطح تقدیرنامه از پنجمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی

تقدیر نامه مدیریت مالی ایران

سال اخذ تندیس: 1393

اخذ جایزه مدیریت مالی در سطح تقدیرنامه از پنجمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی

گواهی نامه مدیریت ریسک

سال اخذ :1390

کسب گواهی نامه برتر سال 2011 از اجلاس رویکرد سیستماتیک در مدیریت ریسک

تندیس بلورین کنفرانس بین المللی نظام اداری الکترونیک

سال اخذ گواهی: 1389

دریافت تندیس بلورین رتبه اول کشوری از کنفرانس بین المللی اداری الکترونیک

تندیس مدیریت راهبردی

سال اخذ تندیس: 1391

دریافت تندیس از هشتمین جشنواره برترین های روابط عمومی در رشته مدیریت راهبردی

لوح و تندیس جشنواره ستارهای فناوری ایران

سال اخذ تندیس: 1390

لوح و تندیس از جشنواره ستارهای فناوری ایران

تصویب ثبت شرکتها

سال اخذ :1389

تصویب اساسنامه بانک مهر اقتصاد در شورای پول و اعتبار و ثبت شرکتها

طراحی سایت