در سپرده سرمایه‌گذاری سما بانک مهر اقتصاد، سپرده‌گذار با افتتاح حساب سرمایه‌گذاری به بانک وکالت عام می‌دهد تا سرمایه او را همراه با سرمایه سایر سپرده‌گذاران و منابع خود به صورت مشاع در فعالیت‌های اقتصادی شرعی و قانونی به کار گیرد و سود علی‌الحساب آن را در سررسیدهای انتخابی پرداخت نماید.

سپرده سرمایه گذاری سما را به شما پیشنهاد می کنیم، اگر :

 1. نیازمند کارگزاری متخصص و امین جهت سرمایه‌گذاری وجوه خود و بهره‌مندی از عواید حاصل از سر‌مایه‌گذاری هستید.
 2. به دنبال دریافت سود علی‌الحساب در شرایط مطمئن، متنوع و منعطف هستید.
 3. ‌می‌خواهید از بالاترین میزان سود علی‌الحساب سپرده‌گذاری در نظام بانکی کشور بهره‌مند شوید.
 4. تمایل دارید در سررسیدهای مشخص سود بالاتری دریافت دارید.
 5. بدنبال هم‌ افزایی سود علی‌الحساب خود، توسط موسسه در فعالیت‌های اقتصادی می‌باشید.


سپرده سرمایه‌گذاری سما بر حسب افق زمانی مد نظر شما

 • سپرده سرمایه‌گذاری سما کوتاه مدت
 1. سپرده سرمایه‌گذاری سما 4 ماهه؛با افتتاح این سپرده، سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری شما در پایان 4 ماه پرداخت می‌گردد. در این سپرده گذاري، لازم است وجوه شما حداقل به مدت 4 ماه نزد بانک حفظ شود.
 2. سپرده سرمایه‌گذاری سما 6 ماهه؛ با افتتاح این سپرده، شما می‌توانید سود‌ علی‌الحساب سرمایه‌گذاری خود را در سررسیدهای 3 و 6 ماهه دریافت نمایید. در این سپرده گذاري، لازم است وجوه شما حداقل به مدت 6 ماه نزد بانک حفظ شود.
 3. سپرده سرمایه‌گذاری سما 9 ماهه؛ با افتتاح این سپرده، شما می‌توانید سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری خود را در سررسیدهای 3 و 9 ماهه دریافت نمایید. در این سپرده گذاري، لازم است وجوه شما حداقل به مدت 9 ماه نزد بانک حفظ شود.

 

 • سپرده سرمایه‌گذاری سما بلند مدت
 1. سپرده سرمایه‌گذاری سما 1 ساله؛ در این نوع سپرده، لازم است وجوه شما حداقل به مدت 1 سال نزد بانک حفظ شود. شما می‌توانید سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری خود را در سررسیدهای 3 ماهه، 6 ماهه و یکساله دریافت نمایید.
 2. سپرده سرمایه‌گذاری سما 2 ساله؛ در این نوع سپرده، لازم است وجوه شما حداقل به مدت 2 سال نزد بانک حفظ شود. شما می‌توانید سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری خود را در سررسیدهای 3 ماهه ، 6 ماهه ، یکساله و در نهایت در سررسید دوساله دریافت نمایید.
 3. سپرده سرمایه‌گذاری سما 3 ساله؛ در این نوع سپرده، لازم است وجوه شما حداقل به مدت 3 سال نزد بانک حفظ شود. شما می‌توانید سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری خود را در سررسیدهای 3 ماهه، 6 ماهه، یکساله و در نهایت در سررسید سه ساله دریافت نمایید.
 4. سپرده سرمایه‌گذاری سما 4 ساله؛ در این نوع سپرده، لازم است وجوه شما حداقل به مدت 4 سال نزد بانک حفظ شود. شما می‌توانید سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری خود را در سررسیدهای 3 ماهه، 6 ماهه، یکساله و در نهایت در سررسید چهار ساله دریافت نمایید.
 5. سپرده سرمایه‌گذاری سما 5 ساله؛ در این نوع سپرده، لازم است وجوه شما حداقل به مدت 5 سال نزد بانک حفظ شود. شما می‌توانید سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری خود را در سررسیدهای 3 ماهه، 6 ماهه، یکساله و در نهایت در سررسید پنج ساله دریافت نمایید.

 

 

سپرده های سرمایه گذاری که تا تاریخ این ابلاغیه تمدید شده اند
 تا پایان دوره سپرده گذاری با همان نرخ های تمدید شده، سود دریافت خواهند نمود

 

ردیف

نوع سپرده

نرخ سود علی الحساب در مقاطع مختلف

سه ماهه

شش ماهه

سالانه

راس

1

کوتاه مدت 4 ماهه

-

-

-

14.28%

2

کوتاه مدت 6 ماهه

16.21%

-

-

16.54%

3

کوتاه مدت 9 ماهه

18.24%

-

-

18.99%

4

بلند مدت 1 ساله

22.29%

22.75%

-

23.69%

5

بلند مدت 2 ساله

22.29%

22.75%

23.69%

51.46%

6

بلند مدت 3 ساله

22.29%

22.75%

23.69%

84.01%

7

بلند مدت 4 ساله

22.29%

22.75%

23.69%

122.17%

8

بلند مدت 5 ساله

22.29%

22.75%

23.69%

166.90%

 

نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری این ابلاغیه عطف به ماسبق نمی گردد.


 

آیا می‌دانید بانک مهر اقتصاد در سال‌های 1386 الی 1388
علاوه بر سود علی‌الحساب، تا 4.04 درصد سود قطعی
به سپرده‌گذاران خود پرداخت کرده است.

نرم افزار مشاوره مالی
چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟ مرحله اول /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
مرحله دوم /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
مرحله سوم /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.