تاریخچه

موسسه مالي و اعتباري مهر (موسسه قرض الحسنه بسيجيان سابق) با ايجاد زمينه هاي مساعد جهت رشد اقتصادي جامعه و ارتقاء سطح رفاه اجتماعي آحاد ملت به ويژه بسيجيان و رفع نياز اين عزيزان در تاريخ 23/9/1372 با سرمايه اي به ارزش 10 ميليون ريال آغاز به كار كرد و از شروع فعاليت با توجه به نياز مبرم كشور به تحول در زمينه سيستم بانكداري سنتي، ارايه خدمات بانكداري الكترونيكي را سرلوحه فعاليت بانكي و پولي خود قرار داده است. موسسه مالي و اعتباري مهر اولين موسسه مالي و پولي در كشور در زمينه ارايه سرويس‌هاي بانكداري مدرن، چون اينترنت بانك، موبايل بانك، ATM، تلفن بانك، خدمات POS، كارت هوشمند و ارايه سيستم‌هاي ONLINE بانكي و پولي مي‌باشد. 5555

نرم افزار مشاوره مالی
چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟ مرحله اول /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
مرحله دوم /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
مرحله سوم /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.